chep

Pomôžte CHEP paletám domov!

 
 
English
Deutsch
Polski
Românește
Italiano
Español
Français
Français
Nederlands
Nederlands
Türkçe
Portuguese
Ελληνικά
Australia
Czech Republic
Slovak Republic
Hungary
Russian
Finnish
Norwegian
Austria
Switzerland
Switzerland - French
Morac
Sverige
Bulgaria
Latvia
Serbia
Estonia
Lithuania
New Zealand
Krajina*
Oslovenie
Meno
Priezvisko
e-mail*
Názov lokácie (V prípade, že miesto, odkiaľ máme paletu zviezť, je nejakým spôsobom označené)
Adresa*
Mesto*
PSČ*
Telefónne číslo*

(V prípade, že by sme Vás potrebovali kontaktovať pre urýchlenie zvozu)

CHEP Global ID
Počet*
Typ zariadenia
Ďalšie poznámky “Prosíme o uvedenie akýchkoľvek dodatočných informácií, ktoré nám pomôžu zviezť CHEP zariadenie (palety) späť do servisného centra, napr. otváracia alebo špeciálna doba pre vyzdvihnutie zariadenia. Ďakujeme!“