chep 
 
English
Deutsch
Polski
Românește
Italiano
Español
Français
Français
Nederlands
Nederlands
Türkçe
Portuguese
Ελληνικά
Australia
Czech Republic
Slovak Republic
Hungary
Russian
Finnish
Norwegian
Austria
Switzerland
Switzerland - French
Morac
Sverige
Bulgaria
Latvia
Serbia
Estonia
Lithuania
New Zealand
Kraj*
Tytuł
Imię
Nazwisko
E-mail*
Nazwa lokalizacji jeśli adres posiada dodatkową nazwę (np. supermarket)
Adres*
Miasto*
Kod pocztowy*
Numer telefonu*

(na wypadek potrzeby szybkiego kontaktu w celu koordynacji odbioru palet )

CHEP Global ID
Ilość*
Typ nośników
Komentarz Prosimy dodać informacje, które ułatwią nam dostawę palet (na przykład godziny otwarcia sklepu).